Obuka za pisanje predloga projekata i prikupljanje sredstava za Senzornu sobu

MESTO:

Kruševac

DINAMIKA:

3 časa po 45 min.

TERMIN:

Septembar

OPIS EDUKACIJE:

Kvalitetan plan je neophodan  prilikom započinjanja svakog novog projekta. 

Ciljevi obuke:

  • Sticanje teoriskih i praktičnih znanja o projektu i pisanju predloga projekata
  • Konkretni saveti za prve korake
  • Kreativno rešavanje problema
  • Širenje mreže kontakata
  • Naučiti kako se budžetiraju projektne aktivnosti i kako do donatora

Nakon obuke dobijate:

  • Primer potrebnih dokumenata za projekat
  • Listu potencijalnih donator i kontakt podatke
  • Potrebna dokumenata za traženje dozvole za uvođenje nove zdravstvene tehnologije od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

ETAPE EDUKACIJE:

1. INFORMACIJE

Iznošenje osnovnih informacija vezanih za Senzornu sobu kao i prikupljanje i obrada svih podataka potrebnih za projekat.

2. SENZORNA SOBA I EDUKACIJA

Šta je Senzorna soba i čemu služi, a šta program edukacije za radu Senzornoj sobi.

3. PLAN I DOKUMENTACIJA

Obuka „Pisanje projekta za Senzornu sobu“  omogućava polaznicima da steknu veštine pripreme i pisanja predloga projekata za fondove, pronalaženje fondacija kao i ispunjavanje i pripremu projektne dokumentacije.

4. PAUZA

5. PREZENTACIJA

Specifikacija i prezentacija opreme neophodne za Senzornu sobu od strane firme AGE iz Beograda,  specijalizovane firme za multimedijalne interaktivne i komunikacione tehnologije u domenu klasičnog i inkluzivnog obrazovanja, te asistivnih tehnologija.

6. PRIKAZ SENZORNE SOBE

Obilazak Senzorne sobe i prikaz uspešno realizovanog projekta.

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME