PREDŠKOLAC

program za decu predškolskog uzrasta

UZRAST

6 godina

BROJ

6 polaznika

UKUPNO

36 termina

TERMIN

1x nedeljno

DINAMIKA

60 min.

NIVO

napredni

LEKCIJE

36

ZAŠTO IZABRATI NAS

NAČIN RADA

Bolje za svu decu.

Pripremni predškolski program je namenjen deci uzrasta od šeste godine pa do polaska u školu. Deca pohađaju radionice programiranja za predškolce, ulaze u svet robotike i inženjerskog dizajna, prave prve korake u korišćenju računara i programa i ulaze u svet informatike na njima blizak način.

Budući da su računari postali sastavni deo naše svakodnevice, sasvim  je očekivano što se sve više mališana interesuje za rad na njima. Našim interaktivnim programom JUNIOR PREDŠKOLAC ostvaruje se priprema predškolca za polazak u školu u kom igra ima centralno mesto u radu sa decom kao vodeća aktivnost kroz koju deca rastu, razvijaju se i uče.

Ostvarivanje pripremnog programa odvija se u skladu sa opštim načelima vaspitno – obrazovnog rada, a specifični zadaci odnose se na važne aspekte integracije digitalnih tehnologija u predškolskom obrazovanju i pripreme dece za polazak u školu.

lego programiranje i robotika moj genijalac
programiranje za decu

ZAŠTO IZABRATI NAS

Samo je jedan period života sa toliko otvorenih mogućnosti, u kome dete sa toliko energije, istrajnosti i entuzijazma ovladava i razvija složene kapacitete od kojih će zavisiti njegove buduće mogućnosti, njegova ličnost i uspešnost funkcionisanja u daljem životu. Taj period je školski uzrast. Zbog toga je prvi razred, prepoznat kao godina početka školskog uzleta, koliki i kakav će taj uzlet biti, zavisiće od svih nas koji radimo na školskom vaspitanju i obrazovanju deteta.

KAKO MI UČIMO?

programiranje i robotika moj genijalac
NEDELJNO
0
MINUTA
0
PRAKSA
0 %
TEORIJE
0 %

ŠTA UČIMO

Program pripreme dece za školu sastoji se od oblasti u koje su svrstani vaspitno obrazovni sadržaji i aktivnosti putem kojih se ostvaruju opšta i posebna priprema dece za školu. Iz svake nastavne oblasti koja se proučava postoji optimum koji svi polaznici trebaju dostići. Edukativni sadržaji prilagođeni su tempu usvajanja sadržaja za svakog deteta individualno i u skladu sa njegovim sklonostima i mogućnostima. Takođe, proučavaju se i neke druge oblasti koje obogaćuju znanje i oplemenjuju karakter deteta.  

EDUKACIJA ZASNOVANA NA

EDUKATIVNE OBLASTI

Program pripreme dece za školu sastoji se od oblasti u koje su svrstani vaspitno obrazovni sadržaji i aktivnosti putem kojih se ostvaruju opšta i posebna priprema dece za školu.

UČIMO SLOVA I PISMO

učenje slova i negovanje govorne kulture i pisma, bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i komunikacija, upoznavanje sa razvojem pisma i slova kroz multimediju i igru;

POČETNO
PISANJE I ČITANJE

pravilno držanje ruke, prstiju i položaja tela i rukovanje priborom za crtanje i pisanje, vežbe za razvoj fine motorike, vežbe za usavršavanje tačnosti pokreta, grafomotorne vežbe u odgovarajućoem radnom listu, prepoznavanje natpisa, naziva i imena sa posebnim obraćanjem pažnje na slova od kojih se sastoje, početno čitanje u skaldu sa dečjim mogućnostima.

RAZVOJ MATEMATIČKIH POJMOVA

polažaji u prostoru, kretanje kroz prostor, poređenje i procenjivanje, oblici, obrazovanje skupova, brojnost skupova i vremensko saznanje, upoznavanje brojeva i njihovo sabiranje i oduzimanje kroz igru;

LIKOVNO VASPITANJE

crtanje, slikanje, estetsko doživljavanje i procenjivanje;

POČETNO MUZIČKO VASPITANJE

slušanje muzike, pevanje, sviranje i plesne aktivnosti

FIZIČKO VASPITANJE

fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja

Scroll to Top