MATEMATIKA

RADIONICE

UZRAST

10-18 godina

BROJ

6 polaznika

UKUPNO

36 termina

TERMIN

1x nedeljno

DINAMIKA

75 min.

NIVO

napredni

OBLASTI

7

Kao i kod svake druge nauke, tako i matematika zahteva učenje i redovno i predano vežbanje. U osnovnoj školi đaci počinju da se susreću sa matematikom i zapravo tu grade osnovu za dalje proučavanje.  Učenici koji kontinuirano rade sa ciljem da nauče, a ne samo da poprave ocenu, postižu bolje rezultate, ne samo na redovnim proverama znanja već i na završnom ispitu.

Počev od skupova, razlomaka, preko osne simetrije i deljivosti brojeva, gradivo iz matematike za osnovnu školu je kompleksno i opširno. U isto vreme, matematika koja se uči u 5.,6.,7., i 8. razredu osnovne škole je temelj skoro pa svakog budućeg zanimanja. Iz tog razloga, na vreme i detaljno savladajte osnovne lekcije iz matematike i zagarantujte dobru ocenu.

Cilj je uvek isti: da naučimo da razumemo gradivo i na taj način dođemo do trajnog znanja. Ovakvim radom, učenici se oslobađaju straha od učenja, lakše usvajaju gradivo, stiču samopouzdanje i razvijaju ljubav prema matematici. Program edukacije iz matematike za osnovnu i srednju školu napravljen je u skladu sa školskim planom i programom Ministatarstva prosvete.

U SVETU ZNANJA !?

Iz svake nastavne oblasti koja se proučava postoji optimum koji svi učenici trebaju dostići. Edukacijom deca stečena znanja sa redovnih časova utvrđuju, nadograđuju, proširuju i produbljuju. Takođe, proučavaju se i neke druge oblasti koje obogaćuju znanje i oplemenjuju karakter deteta.

Edukativni sadržaji u uzrastu dece od 10 do 18 godina, prilagođeni su tempu usvajanja sadržaja za svakog deteta individualno i u skladu sa njegovim sklonostima i mogućnostima.

UČENIKA JE POLOŽILO PRIJEMNI ISPIT
0 %
MINUTA RADA SA UČENICIMA
0 +
UČENIKA JE POPRAVILO OCENU
0 %
NAGRADA NA TAKMIČENJIMA
0

ZAŠTO JE PRAVI IZBOR

Stečena znanja sa redovnih časova se utvrđuju, nadograđuju, proširuju i produbljuju

Proučavaju se i neke druge oblasti koje obogaćuju dečije znanje

Oplemenjuje se dečiji karakter

Završavaju se domaći zadaci i druge školske obaveze

Razvoj radnih navika kod dece potrebnih za dalje školovanje

Razvijaće se kao osobe u neformalnim radionicama i grupnim radovima za samostalni rad kod kuće

UTISCI RODITELJA

Odličan kvalitet edukacije zasnovan na praksi. Pored ovoga, najveći kvalitet je edukacija koja je usmerena ka usvajanju novih, savremenih znanja koje će deci omogućiti mogućnost za dalje školovanje i zaposlenje. Imam veoma visoko mišljenje o školici i pohvalio bih odnos kompletnog kolektiva. PREPORUKA !

5/5

Dragan Petrović

roditelj

Moj genijalac je najbolja IT školica za decu. Naše dete ide već dve godine i nastavlja dalje. Sve preporuke!

4.9/5

Sanja Virijević

roditelj

Ono što smo mi tražili od školicejeste, pre svega, da prati školski nastavni plan i program, a sa druge strane, da bude drugačija i da bude namenjena deci koja žele malo šire da se razvijaju i komuniciraju i to je upravo ono što smo ovde i pronašli.

5/5

Jovana Jelić

roditelj
Scroll to Top