FRANŠIZNI SISTEM

Veštine 21. veka za novu IT generaciju

UZRAST

6-70 godina

BROJ

60 polaznika

UKUPNO

36 termina

TERMIN

1x nedeljno

DINAMIKA

75 min.

NIVO

napredni

LEKCIJE

36

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

Hvala vam što ste zainteresovani za MOJ GENIJALAC franšizni sistem.

 Naši programi predstavljaju vanškolsku aktivnost koja je u tesnoj korelaciji sa školskim programom prilagođena uzrastu od 6 do 14 godina i pruža detetu mogućnost da na inovativan i interaktivan način uz primenu STEAM-a (science, technology, engineering, art, math) tehnologija uđu u svet računarskog programiranja i digitalne kreativnosti i bezbednosti na njima blizak način, te da se upoznaju sa svim onim znanjima kao što su robotika, virtuelna realnost ili veštačka inteligencija koja će im, sasvim sigurno koristiti i u daljem životu.

Slogan kojim se mi vodimo je “UČITE OD NAJBOLJIH”

Program za genijalce je prilagođen starosnoj dobi polaznika i zasniva se na praksi (80%) i teoriji (20%) takođe je u tesnoj korelaciji sa školskim programom drugih predmeta poput srpskog i engleskog jezika, matematike i fizike, tako da deci pruža mogućnost za daljim napredovanjem. Primenom inovativnih metoda, prakse i multimedijalnih sadržaja, predavačima sa dugogodišnim isustvom u ovoj oblasti, deca vrlo lako savladaju znanja koja predviđa program.

Pošto ste pročitali informacije na našoj veb-stranici, nadamo se da imate jasniju sliku o dubini i obimu sadržaja koji nudi MOJ GENIJALAC. Jedno pitanje preostaje: Možete li sebe zamisliti kao vlasnika MOJ GENIJALAC centra?

PODRŠKA PRIMAOCIMA FRANŠIZE

znamo da je podrška bitna, na početku poslovnog puta najbitnija, upravo iz tog razloga odlučili smo da svima vama koji verujete u drugačije obrazovanje i ljudski potencijal pomognemo da ostvarite svoje snove

PROSTOR

PLAN I PROSTOR

izrada detaljanog plana za uređenje vašeg prostoru

BRENDIRANJE

brendiramo vam poslovni prostor i to unutra i spolja

NAMEŠTAJ

opremamo vam prostor nameštajem i to sa belom magnetnom tablom (1), stolovima (4), stolicama (6), fotelja (1) i potrebnim zidnim sredstvima

OPREMA

OPREMA

opremamo vam prostor IKT uređajima: računarima (7), tabletom (1) , projektorom (1), LEGO robotom (1), switch uređajem (1), rack ormanom (1), ruterom (1), DVR snimačem (1), IP kamerom (1), televizorom (1)

NASTAVNA SREDSTVA

dobijate nastavna sredstva i pomagala za praktičan rad

BEZBEDNOST I ZAŠTITA

obeležavamo poslovni prostor (požarni put) u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata javne namene i protivpožarnim aparatom (1)

ZNANJE

PROGRAM I OBUKA

originalni IT programi, sa konstantim razvojem i unapređenjima, vodiče za predavače kao i obavezna obuka za predavače po planu i programu

EKSKLUZIVNOST TERITORIJE

ekskluzivnu teritoriju i ugovor na tri godine, sa mogućnošću lakog produženja. Minimalna razdaljina između dva centra je 15 km ili pokrivenost od 100.000 stanovnika

ŽIG

pravo na upotrebu imena i logotipa MOJ GENIJALAC za određeno teritorijalno područje.

METODE

INTERNET PORTAL

pristup Internet portalu

KNOW-HOW

Prenos know-how za uspostavu poslovanja i vođenje poslovanja. Suma tajnog poslovnog koncepta davaoca franšize koji se još naziva i intelektualna svojina.

MARKETING

pomoć pri otvaranju centra i tržišnog pozicioniranja kao i prenošenje iskustva u promociji i privlačenju dece za pozitivan rezultat od prvog dana

KVALITET

PROJEKTI

Učestvovanje na lokalnim, nacionalnim i regionalnim projektima

EKSKURZIJE I KAMPOVI

učestvovanje centra u realizaciji ekskurzija i kampova

POSETE

posete u cilju kontrole kvaliteta i razmene ideja

USAVRŠAVANJE

RADIONICE

realuzacija zimskih i letnjih radionica

NOVITETI

nadograđivanje novim uslugama i ponudama

TRENING I OBUKE

dodatne treninge i obuke (on-site kao i online)

ZAŠTO JE PRAVI IZBOR

Franšiza MOJ GENIJALAC predstavlja odgovor na sve veću potrebu za neformalnim obrazovanjem i edukacijom,  jer koristi savremene edukativne i pedagoške metode rada koje se zasnivaju na praksi i koje pokazuju visok rast, a trend rasta se predviđa i za budućnost, sa porastom upotrebe i prihvatanja novih znanja i tehnologija.

Put do profitabilne i uspešne franšize je zagarantovan zahvaljujući našem proverenom poslovnom modelu. Uz našu veliku investiciju na početku rada primaoca franšize oslobađamo u velikoj meri početnih troškova i deo rizika preuzimamo na sebe, što je odlično polazište za uspešan početak i dugoročni rast primaoca franšize.

DA LI JE OVA FRANŠIZA ZA MENE?

Franšiza MOJ GENIJALAC je odlična prilika za pojedince koji su ambiciozni, preduzimljivi, odgovorni i ne moraju da imaju snažnu finansijsku podršku. Isto tako, važno je da ih raduje rad s decom i da imaju visoke standarde za zadovoljavanje individualnih potreba.

Ukoliko uživate u radu sa decom i verujete u savremeno obrazovanje; Ukoliko vrednujete ljudski potencijal i njegov talenat; Ako posedujete kreativnost i strast za inovativnim preduzetništvom; Ukoliko ste odlučni da budete drugačiji od istih; i – na kraju – ako čvrsto verujete da obrazovanjem možete učiniti svet boljim: Onda ste na pravom mestu!

vodimo računa da iznos ulazne naknade koja se plaća davaocu franšize bude prilagođena i kreirana da zadovolji mogućnosti, potrebe i očekivanja naših franšiznih partnera

inicijalna sredstava da bi se franšizna jedinica osposobila za rad nisu potrebna jer ih davaoc franšize obezbeđuje zbog čega se ova franšiza i razlikuje od drugih 

imamo dugogodišnje iskustvo u poslu za koji dajemo franšizu a iza sebe veliki broj zadovoljnih korisnika

upućujemo i radimo konstantni monitoring kod korisnika franšize u početku i tokom poslovanja što kod korisnika dovodi do sigurnosti u poslovanju i stabilnosti

odnosa između davaoca i primaoca franšize koji vladaju unutar franšize su između partnerstva i roditeljstva a sve u cilju stabilnog pozicioniranja na tržištu

uslovima pod kojim se franšizni odnos može raskinuti ili obnoviti je predmet dogovora i veoma je fleksibilan, to mogu uraditi i jedna i druga strana u bilo kom trenutku

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

Očekivani troškovi za pokretanje poslovanja:

UKUPNA INVESTICIJA

Ukupna investicija za početak poslovanja  je u rangu od 3.000  do 5.000 EUR (u RSD protivvrednosti).

ULAZNA NAKNADA

Ulazna franšizna naknada zavisi od veličine teritorije i ona je od 1.000 do 1.500 EUR (u RSD protivvrednosti).

REDOVNA NAKNADA

Redovna franšizna naknada iznosi od 10% do 20% prihoda – u zavisnosti od lokacije objekta

PROCES PRISTUPANJA

Mi odlično razumemo da je svaka osoba drugačije situirana, upravo iz tog razloga pokušavamo da kreiramo franšizno rešenje koje će zadovoljiti potrebe i očekivanja naših franšiznih partnera. Podržaćemo i poželeti dobrodošlicu svima koji dele naše vrednosti i imaju strastvenu želju da se bave edukacijom.

partner koji žele da proširi delatnost, odnosno, svoj poslovni portfolio edukativnim IT uslugama

partner koji imaju osnovne veštine programiranja i da poznaje IT veštine

potrebno je obezbediti prostor od okvirno 30m2 koji će se sastojati od učionice i toaleta

da prostor uredi po definisanim standardima, shodno odabranom formatu

marljivost i lojalnost u vođenju, aktivna uloga u razvoju

Krenuti od nule je najteže, mi to znamo odlično!

Prvi korak u procesu pristupanja franšiznoj mreži je dostavljanje motivacionog pisma (kandidat ili organizacija treba da navede razloge zbog čega želi da pokrene MOJ GENIJALAC obrazovni program).

Drugi korak – odmah nakon upoznavanja sa biografijom kandidata ili organizacije i njegovim motivima pokretanja poslovanja, MOJ GENIJALAC će na imejl potencijalnog kandidatata ili organizacije poslati odgovor.

Ukoliko kandidat, nakon što se upozna sa osnovnim informacijama i uslovima, odluči da nastavi sa procesom pristupanja, treći korak je zakazivanje telefonskog razgovora ili putem skype, messengera ili vibera

Četvrti korak je zakazivanje face-to-face poslovnog sastanka na kojem će se kandidat detaljnije upoznati sa finansijskim modelom, uključujući informacije o ulaznoj naknadi, redovnoj naknadi, te predviđanjima povrata na investiciju i izbor lokacije.

Peti korak je dostavljanje eventualno dodatnih informacija kandidatu, finalizacija ugovora i slanje istog na potpis, plaćanje pristupne naknade na račun davaoca franšize. Nakon potpisivanja ugovora i izvršene uplate na račun davaoca franšize dostavlja se operativni priručnik.

Šesti korak je opremanje i brendiranje poslovnog prostora kao obuka i edukacija edukatora. Nakon čega možemo da poželimo dobodošlicu u porodicu MOJ GENIJALAC i početak rada!

Scroll to Top