O nama

Udruženje „ MOJ GENIJALAC “ je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva razvoja, unapređenja i popularizacije u oblasti obrazovanja, edukacije i informisanja.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, koje predstavlja i zastupa predsednik Udruženja. Pun naziv Udruženja je „ MOJ GENIJALAC “. Naziv udruženja na engleskom jeziku je: Association ”MY GENIUS”. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

NAŠE PREDNOSTI

Bolje za svu decu.

LJUBAZNA I OTVORENA ATMOSFERA

MULTIMEDIJALNA EDUKACIJA

PRIMENA STEAM SISTEMA EDUKACIJE

AUTENTIČAN ORGINALNI PROGRAM

KREATIVNO I INTERAKTIVNO UČENJE

PRIMENA SAVREMENE I PAMETNE TEHNOLOGIJE

RAD ZASNOVAN NA PRAKTIČNOJ EDUKACIJI

STRUČNA I KOMPETENTNA EDUKACIJA

INDIVIDUALNA POSVEĆENOST

DINAMIČAN TIMSKI RAD I SOCIJALIZACIJA

ZDRAVE AKTIVNOSTI

SAVREMENI USLOVI EDUKACIJE

NAŠI CILJEVI

Bolje za svu decu.

JAČANJE DRUŠTVA

Opšti cilj je da se delovanje i akcijama, putem edukacija, obrazovanjem i informisanjem unese kvalitetna promena u društvu koja je od opšteg i zajedničkog interesa - unapređenja društva u svim oblastima.

OBRAZOVANJE I EDUKACIJA

Strateški rad na planu edukacija i osposobljavanja dece i odraslih na polju različitih oblasti.

ZNANJE I PROMOCIJA

Razvoj i kontinuirano unapređenje mehanizama za razmenu znanja, informacija i dobre prakse. PromovišeMO kreativnost, društvenu odgovornost i znanje, međusobnog poštovanja i tolerancije, poštovanje različitosti kao i zdrave stilove života.

KOMPETENTNOST

Promocija kompetentnosti, odgovornosti, profesionalizma i etičkih vrednosti.

INFORMISANOST

Strateški rad na planu objektivnog i relevantnog informisanja društvene zajednice.

SARADNJA

Uspostavljanje i kontinuirano unapređenje saradnje sa svim relevantnim akademskim, profesionalnim i državnim institucijama i organizacijama, kako domaćim tako i međunarodnim.

NAŠI rezultati

POLAZNIKA
0 +
RADIONICA
0
PROJEKATA
0 +
FESTIVALA
0

Naš cilj je da napravimo najbolje, a ne da budemo najveći.

Stiv Džobs
otac kompanije Epl
Scroll to Top