RADIONICE

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

UZRAST

6-70 godina

BROJ

60 polaznika

UKUPNO

36 termina

TERMIN

1x nedeljno

DINAMIKA

75 min.

NIVO

napredni

LEKCIJE

36

INTERAKTIVNE RADIONICE

Robotika i programiranje

8 radionica

Virtuelna realnost

8 radionica

Sigurno i Bezbedno

8 radionica

MultiDron

8 radionica

SoundKids

8 radionica

Kako preživeti upis u srednju školu

8 radionica

Aktivnosti za poboljšanje pamćenja

8 radionica

Aktivnosti za poboljšanje koncentracije

8 radionica

Aktivnosti za jačanje samopouzdanja

8 radionica

Emocionalno opismenjavanje

8 radionica

Ko sam ja? Izgradnja identiteta

4 radionica

Kefalica

8 radionica

Konflikti i rešavanje problema

8 radionica

Poštovanje, tolerancija i komunikacija

8 radionica

Kako da učim!

8 radionica

MICROSOFT OFFICE

Word

12 radionica

Excel

16 radionica

PowerPoint

12 radionica

Access

16 radionica

PROGRAMIRANJE

Python

38 lekcija

Scratch

18 lekcija

LEGO

8 lekcija

PyGame

20 lekcija

Canvas

37 lekcija

Tynker

12 lekcija

Jupiter

8 lekcija

HTML

24 lekcija

CSS

26 lekcija

Roblox

12 lekcija

Minecraft

12 lekcija

JAVA

65 lekcija

Visual Basic

16 lekcija

C++

29 lekcija

C#

26 lekcija

JavaScript

35 lekcija

PHP

25 lekcija

SVG

16 lekcija

React

13 lekcija

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Uvod u AI

20 lekcija

Uvod u MI

11 lekcija

WEB I INTERNET

WordPress

20 lekcija

Joomla

20 lekcija

Internet prodavnica

10 lekcija

SEO

12 lekcija

Copywriter

12 lekcija

Internet marketing

8 lekcija

Web novinarstvo

12 lekcija

GRAFIČKI DIZAJN

Adobe Photoshop

20 lekcija

3D LEGO modeliranje

4 lekcije

Tinkercad 3D projektovanje

4 lekcija

GIF animacije

4 lekcija

BAZE PODATAKA

Access

16 lekcija

MySQL

18 lekcija

PORODICA

Adaptacija na vrtić

4 lekcije

Kako preživeti upis u srednju školu

4 lekcije

Digitalno roditeljstvo

4 lekcije

VEŠTINE I BIZNIS

Kriptovalute

8 lekcija

Pisanje projekata

8 lekcija

Veština komunikacije

4 lekcija

Veštine prezentovanja

4 lekcija

Upravljanje stresom

4 lekcija

Zlatna pravila prodaje

4 lekcija

Upravljanje konfliktima

4 lekcija

Odnosi sa javnošću

4 lekcija

Kako komunicirati s medijima

4 lekcija

Minimalizam - temelj srećnog i mirnog života

4 lekcija

Komunikacijske veštine u radu sa starim osobama

4 lekcija

Poslovna komunikacija i poslovni bonton

4 lekcija

Scroll to Top