Žena za 21. vek

PROJEKAT

UZRAST

18-65 godina

BROJ

63 polaznika

UKUPNO

8 termina

TERMIN

1x nedeljno

DINAMIKA

90 min.

PERIOD

4 meseca

OBLASTI

8

Projekat “Žena za 21. vek”  je usmeren na ekonomsko osnaživanje žena kroz organizaciju obuka za sticanje konkretnih veština ali i radionica ličnog razvoja i usavršavanja, upotrebe novih tehnologija, e-usluga i e-trgovine koja za cilj ima podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti, samohrane majke, žene u romskoj populaciji, žene koje su napustile školovanje, nezaposlene i neaktivne, žene zaposlene u domaćinstvu ili poljoprivrednom gazdinstvu, koje pripadaju socijalno osetljivim kategorijama.

Predavanja i radionice predviđene projektom “Žena za 21. vek” su za sve polaznice u potpunosti BESPLATNE. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kao deo programa od javnog interesa u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2021. godini.

Projekat je  trajao 6 meseci, dok su se sve aktivnosti odvijale u prostorijama “Moj genijalac” u Gradu Kruševcu i opštini Trstenik u nekoliko ciklusa.

PRES KLIPING

Televizija Jefimija
03.maj 2021.

RTV Kruševac
05.maj 2021.

Televizija Plus
06.maj 2021.

Televizija Plus
07.maj 2021.

Televizija Trstenik
14.maj 2021.

Scroll to Top