7. RAZRED

REZERVIŠITE MESTO NA VREME, BROJ MESTA JE OGRANIČEN

UZRAST

13 godina

BROJ

6 polaznika

UKUPNO

36 termina

TERMIN

1x nedeljno

DINAMIKA

75 minuta

NIVO

napredni

LEKCIJE

36

NAČIN RADA

Bolje za svu decu.

Svi polaznici ovog modula dobijaju vrhunsku i savremenu edukaciju zasnovanu na praktičnim znanjima i teoretskom domenu u oblasti informacionih i računarskih tehnologija. Modul je dinamičan i zanimljiv prilagođen uzrastu dece koja pohađaju 7. razred osnovne škole, i prilagođen je zvaničnom školskom nastavnom programu.

Prošle godine si se verovatno prvi put sreo/srela sa programskim jezikom Python. Ove godine ćemo nastaviti u tom smeru i upoznaćemo se sa grafičkom bibliotekom PyGame, koja, kako joj ime kaže, služi za programiranje 2D grafike i igara pomoću jezika Python.

Znanje i veštine se stiču na savremenoj računarskoj opremi poslednje generacije. Edukacija je interaktivna, uz primenu STEAM tehnika (science, technology, engineering, art, mathematics) edukacije, upotrebe multimedijalnih sadržaja,   jedinstvene Montesori metodologije i inovativnim obrazovnim tehničkim sredstvima i metodama. Našim polaznicima je omogućen rad na legalnom, licencnom softveru Windows 10 kao i na legalnom, licenciranom softveru Microsoft Office 2016. Praktična nastava izvodi se po principu jedan polaznik – jedan računar.

programiranje i robotika moj genijalac

ZAŠTO IZABRATI NAS

Samo je jedan period života sa toliko otvorenih mogućnosti, u kome dete sa toliko energije, istrajnosti i entuzijazma ovladava i razvija složene kapacitete od kojih će zavisiti njegove buduće mogućnosti, njegova ličnost i uspešnost funkcionisanja u daljem životu. Taj period je školski uzrast. Zbog toga je i treći razred,  godina školskog uzleta, koliki i kakav će taj uzlet biti, zavisiće od svih nas koji radimo na školskom vaspitanju i obrazovanju deteta.

KAKO MI UČIMO?

NEDELJNO
0
MINUTA
0
PRAKSA
0 %
TEORIJE
0 %

ŠTA UČIMO

Program pripreme dece za školu sastoji se od oblasti u koje su svrstani obrazovni sadržaji i aktivnosti putem kojih se ostvaruje opšta i posebna priprema dece za školu kroz praktičan rad. Takođe, proučavaju se i neke druge oblasti koje obogaćuju znanje i oplemenjuju karakter deteta.  Edukativni sadržaji prilagođeni su tempu usvajanja sadržaja za svakog deteta individualno i u skladu sa njegovim sklonostima i mogućnostima.

scratch

WORD

Rad na logičkim strukturama teksta i stilova uz generisanje sadržaja tekstualnog dokumenta.

GRAFIKA

Ras sa vektorskom i rasterskom grafikom, kreiranje i obrada kroz različite programske alate.

ANIMACIJE

Praktičan rad, kreiranje i obrada kroz različite programske alate zanimljivih GIF animacija.

scratch programiranje i robotika moj genijalac

VIDEO ZAPIS

Smimamo i kreiramo video zapise kroz različite programske alate.

INTERNET

Rad na internetu, primena internet servisa i alata.

POWERPOINT

Rad na logičkim hipervezama i hipertekstom u slajd prezentaciji.

PyGame

upoznaćemo se sa grafičkom bibliotekom PyGame, koja, kako joj ime kaže, služi za programiranje 2D grafike pomoću jezika Python.

programiranje i robotika moj genijalac

CLOUD (Oblak)

Pristup i rad u oblaku, deljenje dokumenata ...

KOMUNIKACIJA

Elektronska komunikacija i korespondencija

programiranje i robotika moj genijalac

DIGITALNA BEZBEDNOST

2023. godna
U TOKU

programiranje kruševac

DIGITALNI BONTON

2023. godna
U TOKU

programiranje i robotika moj genijalac

AKTIVNOSTI ZA PODSTICANJE PAMĆENJA

2023. godna
U TOKU

programiranje i robotika moj genijalac

AKTIVNOSTI ZA PODSTICANJE KONCENTRACIJE

2023. godna
ZAVRŠEN

REZULTATI MODULA

UTISCI I KOMENTARI

Naučili su slova, brojeve, “gomilu” pesmica, novih igri, reči na engleskom jeziku. Oduševljeno mi je dete bilo posle ekskurzije. Sve preporuke.

5/5

Tamara Rakić

roditelj

Veoma mi se dopada to što postoji individualan pristup svakom detetu, kao i upoznavanje dece kroz neki praktičan rad i kroz razgovor. 

5/5

Jelena Stevanović

roditelj

Program prati interesovanja deteta i, samim tim, pomažu mu da se razvija u onom smeru koji taj trenutak zahteva, za svako dete pojedinačno, prema interesovanjima i osobinama. Za svaku pohvalu.

5/5

Jelena Matić

roditelj
Scroll to Top