6. RAZRED

REZERVIŠITE MESTO NA VREME, BROJ MESTA JE OGRANIČEN

python programiranje i robotika moj genijalac

UZRAST

12 godina

BROJ

6 polaznika

UKUPNO

36 termina

TERMIN

1x nedeljno

DINAMIKA

75 minuta

NIVO

napredni

LEKCIJE

36

NAČIN RADA

Bolje za svu decu.

 Modul je prilagođen gradivu predmeta Informatika i računarstvo za VI razred osnovne škole. Opšte je poznato da mališani nisu pristalice monotonije, a posebno u oblasti obrazovanja, te je naš modul interaktivan sa praktičnim vežbama a gradivo se usvaja uz multimedijalne sadržaje, čime je svakom polazniku omogućena edukacija visokog kvaliteta. Sa planom i programom modula se možete upoznati u nastavku u delu „Šta učimo“ ali je bitno naglasiti da je modul usmeren na dugoročne ciljeve a ne kratkoročne ishode i postignuća, što će upotpuniti celovito sagledavanje deteta, njegovog vaspitanja i obrazovanja.

Modul je stvaran na iskustvima domaće prakse i teorije. Savladaćete programiranje i steći veštine za dalje usavršavanje u Python programskom jeziku. Modul je prilagođen deci  i osmišljen tako da Python programiranje savladate kroz različite zadatke, vežbe, kvizove, na interaktivan i dinamičan način, uoznate ovaj programski jezik opšte namene, koji je primarno poznat po izuzetno kvalitetnoj biblioteci i odličnim funkcijama koje nudi  a sve u cilju da vam učenje bude interesantnije i kvalitetnije.

python programiranje i robotika moj genijalac
scratch

ZAŠTO IZABRATI NAS

Samo je jedan period života sa toliko otvorenih mogućnosti, u kome dete sa toliko energije, istrajnosti i entuzijazma ovladava i razvija složene kapacitete od kojih će zavisiti njegove buduće mogućnosti, njegova ličnost i uspešnost funkcionisanja u daljem životu. Taj period je školski uzrast. Zbog toga je i treći razred,  godina školskog uzleta, koliki i kakav će taj uzlet biti, zavisiće od svih nas koji radimo na školskom vaspitanju i obrazovanju deteta.

KAKO MI UČIMO?

programiranje moj genijalac
NEDELJNO
0
MINUTA
0
PRAKSA
0 %
TEORIJE
0 %

ŠTA UČIMO

Iz svake nastavne oblasti koja se proučava postoji optimum koji svi polaznici trebaju dostići. Edukacijom stečena znanja sa redovnih školskih časova, na našem modulu za 4. razred, deca na interaktivan način kroz igru i upotrebu savremenih tehnologija svoja znanja utvrđuju, nadograđuju i proširuju. Takođe, proučavaju se i neke druge oblasti koje obogaćuju znanje i oplemenjuju karakter deteta.  Edukativni sadržaji prilagođeni su tempu usvajanja sadržaja za svakog deteta individualno i u skladu sa njegovim sklonostima i mogućnostima.

INFORMATIKA

Usvajanje praktičnih znanja iz oblasti informatike

programiranje moj genijalac

RAČUNARSTVO

Usvajanje praktičnih znanja iz oblasti računarstva

python programiranje i robotika moj genijalac

PYTHON

Programski jezik
opšte namene

programiranje i robotika moj genijalac

SLIKE

Kreiranje i obrada
digitalnih slika

AUDIO ZAPIS

Kreiranje i obrada
audio zapisa

VIDEO ZAPIS

Kreiranje i obrada
video zapisa

scratch

MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE

Kreiranje audio i video
multimedijalnih prezentacija

python programiranje i robotika moj genijalac

RAČUNARSKE MREŽE

Praktično kreiranje
računarskih mreža

INTERNET SERVISI

Praktčna primena
internet servisa

programiranje i robotika moj genijalac

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Lični podaci
prava i obaveze

DIGITALNI BONTON

Ponašanje na internetu, prava i obaveze

REZULTATI MODULA

programiranje i robotika moj genijalac

UTISCI I KOMENTARI

Naučili su slova, brojeve, “gomilu” pesmica, novih igri, reči na engleskom jeziku. Oduševljeno mi je dete bilo posle ekskurzije. Sve preporuke.

5/5

Tamara Rakić

roditelj

Veoma mi se dopada to što postoji individualan pristup svakom detetu, kao i upoznavanje dece kroz neki praktičan rad i kroz razgovor. 

5/5

Jelena Stevanović

roditelj

Program prati interesovanja deteta i, samim tim, pomažu mu da se razvija u onom smeru koji taj trenutak zahteva, za svako dete pojedinačno, prema interesovanjima i osobinama. Za svaku pohvalu.

5/5

Jelena Matić

roditelj
Scroll to Top