Senzorijum

Obuka za pisanje predloga projekata i prikupljanje sredstava za Senzornu sobu

python

UZRAST

25-65 godina

BROJ

6 polaznika

UKUPNO

1 termin

DINAMIKA

150 minuta

NIVO

napredni

LEKCIJE

6

NAČIN RADA

Bolje za svu decu.

Kvalitetan plan je neophodan prilikom započinjanja svakog novog projekta.

Ciljevi obuke:

Nakon obuke dobijate:

programiranje i robotika moj genijalac

KAKO MI UČIMO?

NEDELJNO
0
MINUTA
0
PRAKSA
0 %
TEORIJE
0 %

ETAPE EDUKACIJE:

scratch

1. INFORMACIJE

Iznošenje osnovnih informacija vezanih za Senzornu sobu kao i prikupljanje i obrada svih podataka potrebnih za projekat.

programiranje moj genijalac

2. SENZORNA SOBA I EDUKACIJA

Šta je Senzorna soba i čemu služi, a šta program edukacije za radu Senzornoj sobi.

programiranje i robotika moj genijalac

3. PLAN I DOKUMENTACIJA

Obuka „Pisanje projekta za Senzornu sobu“ omogućava polaznicima da steknu veštine pripreme i pisanja predloga projekata za fondove, pronalaženje fondacija kao i ispunjavanje i pripremu projektne dokumentacije.

4. PAUZA

2023. godna
ZAVRŠEN

programiranje moj genijalac

5. PREZENTACIJA

Specifikacija i prezentacija opreme neophodne za Senzornu sobu od strane firme AGE iz Beograda, specijalizovane firme za multimedijalne interaktivne i komunikacione tehnologije u domenu klasičnog i inkluzivnog obrazovanja, te asistivnih tehnologija.

6. PRIKAZ SENZORNE SOBE

Obilazak Senzorne sobe i prikaz uspešno realizovanog projekta.

Scroll to Top