3. RAZRED

REZERVIŠITE MESTO NA VREME, BROJ MESTA JE OGRANIČEN

programiranje moj genijalac

UZRAST

9 godina

BROJ

6 polaznika

UKUPNO

36 termina

TERMIN

1x nedeljno

DINAMIKA

60 minuta

NIVO

napredni

LEKCIJE

36

NAČIN RADA

Bolje za svu decu.

Modul za 3. razred je stvaran na iskustvima domaće prakse i teorija, domaćoj i međunarodnoj literaturi i dobrom razumevanju ranog učenja i formiranja ličnosti deteta i prilagođen je zvaničnom školskom nastavnom programu i starosnoj dobi dece kao osnove celoživotnog učenja. Modul se zasniva na praktičnoj edukaciji koja se izvodi po principu jedan polaznik – jedan računar uz primenu savremenih, inovativnih obrazovnih tehničkih sredstava i metoda, tehnika STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) edukacije, upotrebe multimedijalnih sadržaja i  jedinstvene Montesori metodologije. 

Rano obrazovanje je od fundamentalnog značaja za učenje i razvoj budućih generacija, naš modul za treći razred obuhvata širok spektar obrazovnih oblasti (opširnije možete pročitati dole u odeljku „Šta učimo“) koja su u korelaciji sa informaciono-komunikacionom tehnologijom te u tom smislu smatramo da će ovaj specijalizovan modul, motivisati i pokrenuti razvoj vašeg deteta, i biti dobra podrška praktičnom savladavanju novih znanja i inspiracija za njegovo stalno poboljšanje.

programiranje moj genijalac
scratch

ZAŠTO IZABRATI NAS

Samo je jedan period života sa toliko otvorenih mogućnosti, u kome dete sa toliko energije, istrajnosti i entuzijazma ovladava i razvija složene kapacitete od kojih će zavisiti njegove buduće mogućnosti, njegova ličnost i uspešnost funkcionisanja u daljem životu. Taj period je školski uzrast. Zbog toga je i treći razred,  godina školskog uzleta, koliki i kakav će taj uzlet biti, zavisiće od svih nas koji radimo na školskom vaspitanju i obrazovanju deteta.

KAKO MI UČIMO?

programiranje moj genijalac
NEDELJNO
0
MINUTA
0
PRAKSA
0 %
TEORIJE
0 %

ŠTA UČIMO

Iz svake nastavne oblasti koja se proučava postoji optimum koji svi polaznici trebaju dostići. Edukacijom stečena znanja sa redovnih školskih časova, na našem modulu za 3. razred, deca na interaktivan način kroz igru i upotrebu savremenih tehnologija svoja znanja utvrđuju, nadograđuju i proširuju. Takođe, proučavaju se i neke druge oblasti koje obogaćuju znanje i oplemenjuju karakter deteta.  Edukativni sadržaji prilagođeni su tempu usvajanja sadržaja za svakog deteta individualno i u skladu sa njegovim sklonostima i mogućnostima.

programiranje i robotika moj genijalac

POČETNO KORIŠĆENJE RAČUNARA

2023. godna
U TOKU

POČETNO KORIŠĆENJE PROGRAMA

2023. godna
U TOKU

ALGORITMI I KODIRANJE

2023. godna
ZAVRŠEN

BLOKOVSKO PROGRAMIRANJE

2023. godna
ZAVRŠEN

programiranje i robotika

ROBOTIKA

2023. godna
U TOKU

DIGITALNA BEZBEDNOST

2023. godna
U TOKU

python programiranje i robotika moj genijalac

DIGITALNI BONTON

2023. godna
U TOKU

scratch

MULTIMEDIJA

2023. godna
U TOKU

programiranje i robotika moj genijalac

MONTESORI EKSPERIMENTI

2023. godna
ZAVRŠEN

STEM PROGRAM

2023. godna
U TOKU

scratch programiranje i robotika moj genijalac

AKTIVNOSTI ZA PODSTICANJE PAMĆENJA

2023. godna
U TOKU

programiranje kruševac

AKTIVNOSTI ZA PODSTICANJE KONCENTRACIJE

2023. godna
ZAVRŠEN

MUZIČKO VASPITANJE

2023. godna
ZAVRŠEN

PRIRODA I DRUŠTVO

2023. godna
U TOKU

LIKOVNO VASPITANJE

2023. godna
ZAVRŠEN

REZULTATI MODULA

programiranje moj genijalac

UTISCI I KOMENTARI

Naučili su slova, brojeve, “gomilu” pesmica, novih igri, reči na engleskom jeziku. Oduševljeno mi je dete bilo posle ekskurzije. Sve preporuke.

5/5

Tamara Rakić

roditelj

Veoma mi se dopada to što postoji individualan pristup svakom detetu, kao i upoznavanje dece kroz neki praktičan rad i kroz razgovor. 

5/5

Jelena Stevanović

roditelj

Program prati interesovanja deteta i, samim tim, pomažu mu da se razvija u onom smeru koji taj trenutak zahteva, za svako dete pojedinačno, prema interesovanjima i osobinama. Za svaku pohvalu.

5/5

Jelena Matić

roditelj
Scroll to Top