4. RAZRED

REZERVIŠITE MESTO NA VREME, BROJ MESTA JE OGRANIČEN

programiranje moj genijalac

UZRAST

10 godina

BROJ

6 polaznika

UKUPNO

36 termina

TERMIN

1x nedeljno

DINAMIKA

60 minuta

NIVO

napredni

LEKCIJE

36

NAČIN RADA

Bolje za svu decu.

Cilj ovog modula za 4. razred je učenje i usvajanje novih savremenih znanja kroz igru i zabavu koje je usmereno na dugoročne ciljeve a ne kratkoročne ishode i postignuća, što će upotpuniti celovito sagledavanje deteta, njegovog vaspitanja i obrazovanja. Kroz sadržaje predstavljene kroz igru na zanimljiv i interaktivan način deca se upoznaju sa novom naukom informatike i računarstva, sa svetom robotike i programiranja, lakše savladavaju matematiku, srpski jezik i književnost, prirodu i društvos i dr.

Modul za četvrti razredje stvaran na iskustvima domaće prakse i teorija, može u značajnoj meri doprineti u bogaćenju dečijeg znanja kroz usvajanje praktičnih znanja primenom  STEAM tehnika (science, technology, engineering, art, mathematics) edukacije, upotrebe multimedijalnih sadržaja,   jedinstvene Montesori metodologije i inovativnim obrazovnim tehničkim sredstvima i metodama. Sva oprema koja se uotrebljava tokom trajanja modula za četvrti razred je poslednje generacije i izvodi se po principu jedan polaznik – jedan računar.

programiranje moj genijalac
scratch

ZAŠTO IZABRATI NAS

Samo je jedan period života sa toliko otvorenih mogućnosti, u kome dete sa toliko energije, istrajnosti i entuzijazma ovladava i razvija složene kapacitete od kojih će zavisiti njegove buduće mogućnosti, njegova ličnost i uspešnost funkcionisanja u daljem životu. Taj period je školski uzrast. Zbog toga je i treći razred,  godina školskog uzleta, koliki i kakav će taj uzlet biti, zavisiće od svih nas koji radimo na školskom vaspitanju i obrazovanju deteta.

KAKO MI UČIMO?

programiranje moj genijalac
NEDELJNO
0
MINUTA
0
PRAKSA
0 %
TEORIJE
0 %

ŠTA UČIMO

Iz svake nastavne oblasti koja se proučava postoji optimum koji svi polaznici trebaju dostići. Edukacijom stečena znanja sa redovnih školskih časova, na našem modulu za 4. razred, deca na interaktivan način kroz igru i upotrebu savremenih tehnologija svoja znanja utvrđuju, nadograđuju i proširuju. Takođe, proučavaju se i neke druge oblasti koje obogaćuju znanje i oplemenjuju karakter deteta.  Edukativni sadržaji prilagođeni su tempu usvajanja sadržaja za svakog deteta individualno i u skladu sa njegovim sklonostima i mogućnostima.

POČETNO KORIŠĆENJE RAČUNARA

2023. godna
U TOKU

programiranje i robotika moj genijalac

POČETNO KORIŠĆENJE PROGRAMA

2023. godna
U TOKU

ALGORITMI I KODIRANJE

2023. godna
ZAVRŠEN

BLOKOVSKO PROGRAMIRANJE

2023. godna
ZAVRŠEN

ROBOTIKA

2023. godna
U TOKU

programiranje za decu

DIGITALNA BEZBEDNOST

2023. godna
U TOKU

python programiranje i robotika moj genijalac

DIGITALNI BONTON

2023. godna
U TOKU

STEM PROGRAM

2023. godna
U TOKU

programiranje moj genijalac

MONTESORI EKSPERIMENTI

2023. godna
ZAVRŠEN

AKTIVNOSTI ZA PODSTICANJE PAMĆENJA

2023. godna
U TOKU

scratch

AKTIVNOSTI ZA PODSTICANJE KONCENTRACIJE

2023. godna
ZAVRŠEN

programiranje i robotika moj genijalac

PRIRODA I DRUŠTVO

2023. godna
U TOKU

LIKOVNO VASPITANJE

2023. godna
ZAVRŠEN

MUZIČKO VASPITANJE

2023. godna
ZAVRŠEN

python programiranje i robotika moj genijalac

FIZIČKO VASPITANJE

2023. godna
U TOKU

REZULTATI MODULA

programiranje moj genijalac

UTISCI I KOMENTARI

Naučili su slova, brojeve, “gomilu” pesmica, novih igri, reči na engleskom jeziku. Oduševljeno mi je dete bilo posle ekskurzije. Sve preporuke.

5/5

Tamara Rakić

roditelj

Veoma mi se dopada to što postoji individualan pristup svakom detetu, kao i upoznavanje dece kroz neki praktičan rad i kroz razgovor. 

5/5

Jelena Stevanović

roditelj

Program prati interesovanja deteta i, samim tim, pomažu mu da se razvija u onom smeru koji taj trenutak zahteva, za svako dete pojedinačno, prema interesovanjima i osobinama. Za svaku pohvalu.

5/5

Jelena Matić

roditelj
Scroll to Top