1. RAZRED

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO I ROBOTIKA I PROGRAMIRANJE

UZRAST:

7 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

Program je namenjen deci koja kreću u 1. razred osnovne škole. Budući da su računari postali sastavni deo naše svakodnevice, to je i sasvim očekivano što se sve više mališana interesuje za rad na njima, pa samim tim kao primarni cilj koji ovaj program ima jeste da pruži mogućnost da deca uđu u svet programiranja, robotike, računarstva i informatike zajedno u korelaciji sa matematikom, srpskim jezikom, svet oko nas, istorijom, likovnim i muzičkim vaspitanjem kao i drugim oblastima na njima blizak način.  

Ono što nas razlikuje od drugih, koji nude različite edukacije jeste da mi imamo i plan i program koji je prilagođen zvaničnom nastavnom programu i starosnoj dobi dece a svi naši članovi kontinuirano šire svoje znanje iz različitih oblasti koje su primenljive u IT svetu a ne na pravljenju video igrica. Ovakvim pristupom deca se upoznaju sa svim onim znanjima koja će im, sasvim sigurno koristiti i u daljem životu.

Znanje i veštine se stiču na savremenoj računarskoj opremi poslednje generacije. Edukacija je interaktivna, uz primenu multimedijalne opremom – projektora i televizora. Praktična nastava izvodi se po principu jedan polaznik – jedan računar.

Razvoj algoritamskog razmišljanja
Razvoj blokovskog programiranja
Čitanje i upravljanje koda
Podsticanje kreativnosti i individualnosti
Razvoj matematičkih pojmova
Jačanje socio-emocionalne kompetencije
Podrška saznajnom razvoju
Razvoj sposobnosti i osobina ličnosti
Negovanje motiva radoznalosti
Izgradnja saznanja o sebi i svetu oko sebe
Celoviti razvoj deteta i osamostaljivanje
Podrška fizičkom razvoju

OBLASTI

Program pripreme dece za školu sastoji se od oblasti u koje su svrstani vaspitno obrazovni sadržaji i aktivnosti putem kojih se ostvaruju opšta i posebna priprema dece za školu.

UČIMO SLOVA I PISMO

učenje slova i negovanje govorne kulture i pisma, bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i komunikacija, upoznavanje sa razvojem pisma i slova kroz multimediju i igru;

PISANJE I ČITANJE

pravilno držanje ruke, prstiju i položaja tela i rukovanje priborom za crtanje i pisanje, vežbe za razvoj fine motorike, vežbe za usavršavanje tačnosti pokreta, grafomotorne vežbe u odgovarajućoem radnom listu, prepoznavanje natpisa, naziva i imena sa posebnim obraćanjem pažnje na slova od kojih se sastoje, početno čitanje u skaldu sa dečjim mogućnostima.

MATEMATIČKI POJMOVI

polažaji u prostoru, kretanje kroz prostor, poređenje i procenjivanje, oblici, obrazovanje skupova, brojnost skupova i vremensko saznanje, upoznavanje brojeva i njihovo sabiranje i oduzimanje kroz igru;

POČETNO KORIŠĆENJE RAČUNARA I PROGRAMA

početno pravilno korišćenje računara, radnje tastaturom i mišem kao i korišćenje programa za učenje slova i računanje ( sabiranje i oduzimanje). Ulazak u svet robota, algoritma i programiranje kroz interaktivu radionicu i upotrebu robota PČELICE.

PROGRAMIRANJE, ALGORITMI I KODIRANJE

programiranje i algoritam: razvoj računarskog razmišljanja i ulazak u svet programiranja kroz igre i rešavanje problema uz pomoć PČELICE robora. Deca uče da programiraju ne koristeć tablete ni računare! Rešavanjem kompleksnih problema kroz igru deca razvijaju algoritamsko razmišljanje i kodiranje.

ROBOTIKA

za razliku od standardnog programiranja, programiranje uz pomoć robota je manje apstraktno i deca ga lakše i brže usvajaju. Rad sa robotom u okruženju svojih vršnjaka uči decu da identifikuju problem, da zamisle i isplaniraju rešenje, zatim da ga naprave, testiraju i pokažu drugarima. Na taj način prolaze kroz sve faze koje postoje u procesu inženjerskog dizajna.

LIKOVNO VASPITANJE

crtanje, slikanje, estetsko doživljavanje i procenjivanje;

MUZIČKO VASPITANJE

slušanje muzike, pevanje, sviranje i plesne aktivnosti,

FIZIČKO VASPITANJE

fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja.

UČITE OD
NAJBOLJIH !
0
NEDELJA
0
ČASA
0
POLAZNIKA

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME