SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

PROGRAMI I RADIONICE

NAŠI BROJEVI

%
UČENIKA JE POLOŽILO PRIJEMNI ISPIT
MINUTA RADA SA UČENICIMA
%
UČENIKA JE POPRAVILO OCENU
NAGRADA NA TAKMIČENJIMA

REČ, DVE

Učenici koji kontinuirano rade sa ciljem da nauče, a ne samo da poprave ocenu, postižu bolje rezultate, ne samo na redovnim proverama znanja već i na završnom ispitu. Svaka nova oblast iz književnosti, a naročito iz gramatike, zahteva dobro poznavanjeprethodne oblasti. 

Cilj je prepoznati šta je učeniku od gradiva nejasno i teško i da, na  način koji on razume, objasni se gradivo, nauči ga da pravilno koristi udžbenik i povezuje obrađeno sa novim gradivom. Cilj je uvek isti: da naučimo da razumemo gradivo i na taj način dođemo do trajnog znanja.

Ovakvim radom, učenici se oslobađaju straha od učenja srpskog jezika, lakše usvajaju lekcije iz narednih oblasti, stiču samopouzdanje i razvijaju ljubav prema maternjem jeziku.

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME