ŠKOLICA

INFORMATIKE I RAČUNARSTVA

UZRAST:

7 - 14 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

Školica informatike i računarstva za decu ima za cilj da polaznicima uzrasta od 7 do 14 godina pruži mogućnost da uđu u svet informatike i računarstva na njima blizak način, te da se upoznaju sa svim onim znanjima koja će im, sasvim sigurno koristiti i u daljem životu. Budući da su računari postali sastavni deo naše svakodnevice, to je i sasvim očekivano što se sve više mališana interesuje za rad na njima. Program edukacije je prilagođen starosnoj dobi polaznika.

Školica je namenjena svakome ko ima želju da nauči nešto novo, a program je koncipirana tako da svakom detetu pruža mogućnost za daljim napredovanjem. Predavač sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti su još jedan od kvaliteta pomenute školice, te upravo zahvaljujući tome će polaznici imati prilike da kroz primenu inovativnih metoda, prakse i multimedijalnih sadržaja u nastavi, vrlo lako savladaju znanja koja predviđa nastavni program

0
NEDELJA
0
ČASA
0
POLAZNIKA

1 - 4. RAZREDA

UZRAST:

7-10 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

1x nedeljno

Podržavamo sve učenike u njihovim prvim koracima u informatici i računarstvu. Kroz igru i idealnu kombinaciju multimedijalnih sadržaja i prakse pružamo deci mogućnost da kroz primenu inovativnih metoda na savremenoj opremi uđu u svet informatike i računarstva na njima blizak način.

Znanje i veštine se stiču na savremenoj računarskoj opremi poslednje generacije. Edukacija je interaktivna, uz primenu multimedijalne opremom – projektora i televizora. Našim polaznicima je omogućen rad na legalnom, licencnom softveru Windows 10 kao i na legalnom, licenciranom softveru Microsoft Office 2016. Praktična nastava izvodi se po principu jedan polaznik – jedan računar.

0
NEDELJA
0
ČASA
0
POLAZNIKA

5. RAZRED

UZRAST:

11 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

Računari su onoliko pametni koliko smo mi vešti da ih koristimo, MOJ GENIJALAC može biti tvoje novo omiljeno okruženje, posebno ako voliš da kroz igru, praksu i multimediju u interakciji sa timom naučiš nešto novo, korisno i zanimljivo. 

Znanje i veštine se stiču na savremenoj računarskoj opremi poslednje generacije. Edukacija je interaktivna, uz primenu multimedijalne opremom – projektora i televizora. Našim polaznicima je omogućen rad na legalnom, licencnom softveru Windows 10 kao i na legalnom, licenciranom softveru Microsoft Office 2016. Praktična nastava izvodi se po principu jedan polaznik – jedan računar.

0
NEDELJA
0
ČASA
0
ČASA
0
POLAZNIKA

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

6. RAZRED

UZRAST:

12 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

Kroz obuku u školici Moj genijalac, koja traje devet meseci, stiču se znanja i veštine kroz mutimedijalne sadržaje i praktični rad koje su potrebne da se savlada gradivo predviđeno za ovaj uzrast. Stručna edukacija prilagodjena ovom uzrastu bazirana na praksi uz interakciju u timskom radu pokazala se kao najefikasniji vid savladavanja novih znanja.

Znanje i veštine se stiču na savremenoj računarskoj opremi poslednje generacije. Edukacija je interaktivna, uz primenu multimedijalne opremom – projektora i televizora. Našim polaznicima je omogućen rad na legalnom, licencnom softveru Windows 10 kao i na legalnom, licenciranom softveru Microsoft Office 2016. Praktična nastava izvodi se po principu jedan polaznik – jedan računar.

0
NEDELJA
0
ČASA
0
POLAZNIKA

7. RAZRED

UZRAST:

13 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

Svi polaznici ovog programa dobijaju vrhunsku i savremenu edukaciju u teoretskom i praktičnom domenu u oblasti informacionih i računarskih tehnologija. Program je dinamičan i zanimljiv prilagođen ovom uzrastu.

Znanje i veštine se stiču na savremenoj računarskoj opremi poslednje generacije. Edukacija je interaktivna, uz primenu multimedijalne opremom – projektora i televizora. Našim polaznicima je omogućen rad na legalnom, licencnom softveru Windows 10 kao i na legalnom, licenciranom softveru Microsoft Office 2016. Praktična nastava izvodi se po principu jedan polaznik – jedan računar.

0
NEDELJA
0
ČASA
0
POLAZNIKA

8. RAZRED

UZRAST:

14 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

Program pruža potrebna i aktuelna znanja iz širokog područja informatike i računarstva predviđena ovom uzrastu. Niz tema iz ove oblasti koji će na praktičan i interaktivan način pripremiti polaznika za buduće zanimanje koje je trenutno najplaćenije i najtraženije. Krajnji cilj ovog programa je savladaanje svih otrebnih znanja 

Znanje i veštine se stiču na savremenoj računarskoj opremi poslednje generacije. Edukacija je interaktivna, uz primenu multimedijalne opremom – projektora i televizora. Našim polaznicima je omogućen rad na legalnom, licencnom softveru Windows 10 kao i na legalnom, licenciranom softveru Microsoft Office 2016. Praktična nastava izvodi se po principu jedan polaznik – jedan računar.

0
NEDELJA
0
ČASA
0
POLAZNIKA

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME