8. RAZRED

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO I ROBOTIKA I PROGRAMIRANJE

UZRAST:

11 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

Program pruža potrebna i aktuelna znanja iz širokog područja informatike i računarstva predviđena ovom uzrastu. Niz tema iz ove oblasti koji će na praktičan i interaktivan način pripremiti polaznika za buduće zanimanje koje je trenutno najplaćenije i najtraženije. Krajnji cilj ovog programa je savladaanje svih potrebnih znanja.

Znanje i veštine se stiču na savremenoj računarskoj opremi poslednje generacije. Edukacija je interaktivna, uz primenu multimedijalne opremom – projektora i televizora. Našim polaznicima je omogućen rad na legalnom, licencnom softveru Windows 10 kao i na legalnom, licenciranom softveru Microsoft Office 2016. Praktična nastava izvodi se po principu jedan polaznik – jedan računar. 

EDUKACIJA ZASNOVANA NA :

0 %
PRAKSE
0 %
TEORIJE
Celoviti razvoj deteta
Podsticanje osamostaljivanja
Algoritamsko razmišljanje
Programiranje
VEB dizajn
Jačanje socio-emocionalne kompetencije
Podrška saznajnom razvoju
Razvoj sposobnosti i osobina ličnosti
Negovanje motiva radoznalosti
Izgradnja saznanja o sebi i svetu oko sebe
Podsticanje kreativnosti i individualnosti
Podrška fizičkom razvoju

OBLASTI

Program pripreme dece za školu sastoji se od oblasti u koje su svrstani obrazovni sadržaji i aktivnosti putem kojih se ostvaruju opšta i posebna priprema dece za školu.

VEB DIZAJN

MULTIMEDIJA

Microsoft Excel

DIGITALNA PISMENOST

PROGRAMIRANJE I ALGORITMI

DIGITALNA BEZBEDNOST

LIKOVNO VASPITANJE

crtanje, slikanje, estetsko doživljavanje i procenjivanje;

MUZIČKO VASPITANJE

slušanje muzike, pevanje, sviranje i plesne aktivnosti,

FIZIČKO VASPITANJE

fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja.

UČITE OD
NAJBOLJIH !
0
NEDELJA
0
ČASA
0
POLAZNIKA

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME