JUNIOR PREDŠKOLAC

informatika, računarstvo, robotika i programiranje za decu predškolskog uzrasta

UZRAST:

6 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

Pripremni predškolski program je namenjen deci uzrasta od pete godine pa do polaska u školu. Deca pohađaju radionice programiranja za predškolce, ulaze u svet robotike i inženjerskog dizajna, prave prve korake u korišćenju računara i programa i ulaze u svet informatike na njima blizak način.

Budući da su računari postali sastavni deo naše svakodnevice, sasvim  je očekivano što se sve više mališana interesuje za rad na njima. Našim interaktivnim programom JUNIOR PREDŠKOLAC ostvaruje se priprema predškolca za polazak u školu u kom igra ima centralno mesto u radu sa decom kao vodeća aktivnost kroz koju deca rastu, razvijaju se i uče.

Ostvarivanje pripremnog programa odvija se u skladu sa opštim načelima vaspitno – obrazovnog rada, a specifični zadaci odnose se na važne aspekte integracije digitalnih tehnologija u predškolskom obrazovanju i pripreme dece za polazak u školu.

EDUKACIJA ZASNOVANA NA :

0 %
PRAKSE
0 %
TEORIJE
Celoviti razvoj deteta
Podsticanje osamostaljivanja
Algoritamsko razmišljanje i kodiranje
Slova i pismo
Razvoj matematičkih pojmova
Jačanje socio-emocionalne kompetencije
Podrška saznajnom razvoju
Razvoj sposobnosti i osobina ličnosti
Negovanje motiva radoznalosti
Izgradnja saznanja o sebi i svetu oko sebe
Podsticanje kreativnosti i individualnosti
Podrška fizičkom razvoju

OBLASTI

Program pripreme dece za školu sastoji se od oblasti u koje su svrstani vaspitno obrazovni sadržaji i aktivnosti putem kojih se ostvaruju opšta i posebna priprema dece za školu.

UČIMO SLOVA I PISMO

učenje slova i negovanje govorne kulture i pisma, bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i komunikacija, upoznavanje sa razvojem pisma i slova kroz multimediju i igru;

POČETNO PISANJE I ČITANJE

pravilno držanje ruke, prstiju i položaja tela i rukovanje priborom za crtanje i pisanje, vežbe za razvoj fine motorike, vežbe za usavršavanje tačnosti pokreta, grafomotorne vežbe u odgovarajućoem radnom listu, prepoznavanje natpisa, naziva i imena sa posebnim obraćanjem pažnje na slova od kojih se sastoje, početno čitanje u skaldu sa dečjim mogućnostima.

RAZVOJ MATEMATIČKIH POJMOVA

polažaji u prostoru, kretanje kroz prostor, poređenje i procenjivanje, oblici, obrazovanje skupova, brojnost skupova i vremensko saznanje, upoznavanje brojeva i njihovo sabiranje i oduzimanje kroz igru;

LIKOVNO VASPITANJE

crtanje, slikanje, estetsko doživljavanje i procenjivanje;

MUZIČKO VASPITANJE

slušanje muzike, pevanje, sviranje i plesne aktivnosti,

FIZIČKO VASPITANJE

fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja.

UČITE OD
NAJBOLJIH !
0
NEDELJA
0
ČASA
0
POLAZNIKA

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME