6. RAZRED

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO I ROBOTIKA I PROGRAMIRANJE

UZRAST:

12 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

Kroz obuku u školici Moj genijalac, koja traje devet meseci, stiču se znanja i veštine kroz mutimedijalne sadržaje i praktični rad koje su potrebne da se savlada gradivo predviđeno za ovaj uzrast. Stručna edukacija prilagodjena ovom uzrastu bazirana na praksi uz interakciju u timskom radu pokazala se kao najefikasniji vid savladavanja novih znanja.

Znanje i veštine se stiču na savremenoj računarskoj opremi poslednje generacije. Edukacija je interaktivna, uz primenu multimedijalne opremom – projektora i televizora. Našim polaznicima je omogućen rad na legalnom, licencnom softveru Windows 10 kao i na legalnom, licenciranom softveru Microsoft Office 2016. Praktična nastava izvodi se po principu jedan polaznik – jedan računar.

EDUKACIJA ZASNOVANA NA :

0 %
PRAKSE
0 %
TEORIJE
Celoviti razvoj deteta
Podsticanje osamostaljivanja
Algoritamsko razmišljanje i kodiranje
Programski jezik Python
Razvoj matematičkih pojmova
Jačanje socio-emocionalne kompetencije
Podrška saznajnom razvoju
Razvoj sposobnosti i osobina ličnosti
Negovanje motiva radoznalosti
Izgradnja saznanja o sebi i svetu oko sebe
Podsticanje kreativnosti i individualnosti
Podrška fizičkom razvoju

OBLASTI

Program pripreme dece za školu sastoji se od oblasti u koje su svrstani obrazovni sadržaji i aktivnosti putem kojih se ostvaruju opšta i posebna priprema dece za školu.

Microsoft WORD

INTERNET

GRAFIKA

BEZBEDNOST NA INTERNETU

MULTIMEDIJA

PROGRAMIRANJE, ALGORITMI I KODIRANJE

LIKOVNO VASPITANJE

crtanje, slikanje, estetsko doživljavanje i procenjivanje

MUZIČKO VASPITANJE

slušanje muzike, pevanje, sviranje i plesne aktivnosti,

FIZIČKO VASPITANJE

fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja

UČITE OD
NAJBOLJIH !
0
NEDELJA
0
ČASA
0
POLAZNIKA

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME