REZULTATI TESTA

Istaknuti su svi rezultati tetsa u svim kategorijama

INICIJALI

AKTIVNOST TOKOM ŠKOLSKE GODINE
od 1 do 30 bodova

REZULTATI PISANOG TESTA
od 1 do 40 bodova

REZULTATI USMENOG TESTA
od 1 do 30 bodova

UKUPNO
od 1 do 100 bodova

PREORUKA
I NAŠA ZAPAŽANJA

OGNJEN Š.

0
0
0
0

Konstantan napredak iz godine u godinu. Potrebno je tokom letnjeg raspusta posvetiti se čitanju kako bi se obogatio fond reči.

STEFAN J.

0
0
0
0

Rad na koncentraciji. Potrebno je tokom letnjeg raspusta osvetiti se čitanju kako bi se obogatio fond reči.

VIKTOR M.

0
0
0
0

Rad na koncentraciji i pisanje tema tokom letnjeg raspusta.

PAVLE Đ.

0
0
0
0

Rad na koncentraciji i fokusu. Početno raspoznavanje slova. Nastaviti sa radom tokom letnjeg raspusta, rad na učenju slova kroz igru.

JULIJA Z.

0
0
0
0

Rad na ispravnom pisanju pojedinih slova sa posebnim osvrtom na ispravnom pisanju rečenica i razmaku između reči. Preporuka pisanje tema za vreme letnjeg raspusta.

ĐORĐE N.

0
0
0
0

Rad na koncentraciji i fokusu. Veliki napredak u učenju brojeva i slova. Potrebno je nastaviti rad tokom raspusta sa fokusom na ispravku pojedinih slova poput nj i z koja i dalje piše u suprotnom smeru.

TATJANA J.

0
0
0
0

Rad na koncentraciji i fokusu. Potrebno je tokom letnjeg raspusta posvetiti se čitanju kako bi se obogatio fond reči.

LUKA M.

0
0
0
0

Rad na koncentraciji i fokusu. Veliki napredak u učenju brojeva i slova. Potrebno je nastaviti rad tokom raspusta sa fokusom na ispravku pojedinih slova poput nj i z koja i dalje piše u suprotnom smeru.

SAVA T.

0
0
0
0

Konstantan napredak u radu. Pokazuje interesovanje. Treba nastaviti kontinuirani rad.

LARA Đ.

0
0
0
0

Konstantan napredak u radu sa malim zakašnjenjem jer je upis bio u kasnijem periodu. Treba nastaviti kontinuirani rad.

ALEKSANDAR M.

0
0
0
0

Konstantan napredak u radu. Pokazuje interesovanje. Treba nastaviti kontinuirani rad.

LUKA Đ.

0
0
0
0

Konstantan napredak u radu sa malim zakašnjenjem jer je upis bio u kasnijem periodu. Treba nastaviti kontinuirani rad.

MIHAJLO J.

0
0
0
0

Konstantan napredak u radu. Pokazuje veliko interesovanje u ovoj oblasti. Treba nastaviti kontinuirani rad.

VALERIJA T.

0
0
0
0

Konstantan napredak u radu. Pokazuje interesovanje u ovoj oblasti ali u onoj meri koja je potrebna za savladavanje školskog gradiva. Treba nastaviti kontinuirani rad.

VELJANA V.

0
0
0
0

Konstantan napredak u radu u odnosu na početak. Pokazuje interesovanje u ovoj oblasti ali u onoj meri koja je potrebna za savladavanje školskog gradiva. Treba nastaviti kontinuirani rad.

VIKTOR R.

0
0
0
0

Veliko interesovanje i vidan napredak u radu. Pokazuje veliko interesovanje u ovoj oblasti pa i šire.  Treba nastaviti kontinuirani rad.

LAZAR D.

0
0
0
0

Veliko interesovanje i vidan napredak u radu u ovoj oblasti. Potrebno je više samostalnosti u radu i veća borba u grupi.

ANDRIJA J.

0
0
0
0

Pokazuje veliko interesovanje i vidan je napredak u radu u ovoj oblasti. Ali nije uspeo da se u potpunosti prilagodi jer je upis bio u kasnijem periodu. Potrebno je više samostalnosti u radu i veća borba u grupi. Treba nastaviti kontinuirani rad.

MILICA S.

0
0
0
0

Konstantan napredak u radu. Pokazuje interesovanje. Treba nastaviti kontinuirani rad.

NAĐA S.

0
0
0
0

Konstantan napredak u radu u odnosu na početak. Pokazuje interesovanje. Treba nastaviti kontinuirani rad.

ANDREJ R.

0
0
0
0

Konstantan napredak u radu sa oscilacijama koje pokazuje. Nedovoljna ozbiljnost. Pokazuje interesovanje i ima potencijal. Treba nastaviti kontinuirani rad.

JANA I.

0
0
0
0

Konstantan napredak u radu u odnosu na početak. Pokazuje interesovanje. Treba nastaviti kontinuirani rad.

ILIJA J.

0
0
0
0

Pokazuje interesovanje u ovoj oblasti  ali i oscilacija u radu,  ima napretkau odnosu na početak. Treba nastaviti kontinuirani rad.

TEODORA S.

0
0
0
0

Pokazuje interesovanje u ovoj oblasti, marljiva i vredna. Iz godine u godinu sve je bolja. Treba nastaviti kontinuirani rad.

TADIJA J.

0
0
0
0

Veliki potencijla i naredak tokom godine iskazan. Ogromno interesovanje za ovu oblast. Marljiv i vredan. Treba nastaviti kontinuirani rad.

VLADIMIR Š.

0
0
0
0

Želimo vam svu sreću i napredak u daljem radu kroz dalje obrazovanje i edukacije u srednjoj školi. Nadamo se da smo vam preneli veliko znanje i da u svetloj budućnost koja je pred vama možemo da i mi budemo ponosni što smo i mi deo nje. SREĆNO

DANILO P.

0
0
0
0

Želimo vam svu sreću i napredak u daljem radu kroz dalje obrazovanje i edukacije u srednjoj školi. Nadamo se da smo vam preneli veliko znanje i da u svetloj budućnost koja je pred vama možemo da i mi budemo ponosni što smo i mi deo nje. SREĆNO

REZERVIŠITE MESTO

Utvrđuj !
Nadograđuj !
Proširuj !

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME