RAZREDNA NASTAVA

1 - 4. RAZRED

BROJ :

6 polaznika

UZRAST:

7-10 godina

DINAMIKA:

2 časa po 30 min.

UKUPNO:

72 časa

TERMIN:

1x nedeljno

VREME:

36 nedelja

Osnovno obrazovanje i vaspitanje je delatnost velikog neposrednog i društvenog interesa a prvi korak je razredna nastava, kojom se ostvaruju i prvi ciljevi razvoja i pripreme dece za lakšu adaptaciju i socijalizaciju u predmetnoj nastavi.

Razredna nastava koja obuhvata prvi, drugi, treći i četvrti razred odvija se kroz neformalno i informalno obrazovanje kao podrška radu dece u savladavanju svih prepreka u sticanju novih znanja predviđenim formalnim obrazovanjem i nastavnim planom i programom propisanim zakonom.

Godine razredne nastave su temelj u obrazovanju, a učiteljice “majstori” koje taj temelj pažljivo kreiraju i grade. Stoga, neformalnom i informalnom obrazovanju dece u ranim razredima  pristupamo maksimalno ozbiljno i posvećeno uz praćenje nastavnog plana i programa, pomažemo deci u razvoju potrebnih veština  potrebnih za uspeh u učenju i u životu generalno.

U svetu znanja !?

Iz svake nastavne oblasti koja se proučava postoji optimum koji svi učenici trebaju dostići. Edukacijom deca stečena znanja sa redovnih časova utvrđuju, nadograđuju, proširuju i produbljuju. Takođe, proučavaju se i neke druge oblasti koje obogaćuju znanje i oplemenjuju karakter deteta.

Edukativni sadržaji u uzrastu dece od 7 do 10 godina, prilagođeni su tempu usvajanja sadržaja za svakog deteta individualno i u skladu sa njegovim sklonostima i mogućnostima.

UČITE OD NAJBOLJIH !

1. RAZRED

MATEMATIKA
SRPSKI JEZIK
ENGLESKI JEZIK
DIGITALNI SVET
SVET OKO NAS
MUZIČKA KULTURA
LIKOVNA KULTURA

2. RAZRED

MATEMATIKA
SRPSKI JEZIK
ENGLESKI JEZIK
DIGITALNI SVET
SVET OKO NAS
MUZIČKA KULTURA
LIKOVNA KULTURA

3. RAZRED

MATEMATIKA
SRPSKI JEZIK
ENGLESKI JEZIK
DIGITALNI SVET
PRIRODA I DRUŠTVO
MUZIČKA KULTURA
LIKOVNA KULTURA

4. RAZRED

MATEMATIKA
SRPSKI JEZIK
ENGLESKI JEZIK
DIGITALNI SVET
SVET OKO NAS
MUZIČKA KULTURA
LIKOVNA KULTURA

OČEKIVANJA

Stečena znanja sa redovnih časova se utvrđuju, nadograđuju, proširuju i produbljuju

Proučavaju se i neke druge oblasti koje obogaćuju dečije znanje

Oplemenjuje se dečiji karakter

Završavaju se domaći zadaci i druge školske obaveze

Razvoj radnih navika kod dece potrebnih za dalje školovanje

Razvijaće se kao osobe u neformalnim radionicama i grupnim radovima za samostalni rad kod kuće

Utvrđuj !
Nadograđuj !
Proširuj !

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME