MESTO:

Kruševac/Trstenik

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

jun-jul
sep-okt

Projekat “Žena za 21. vek”  je usmeren na ekonomsko osnaživanje žena kroz organizaciju obuka za sticanje konkretnih veština ali i radionica ličnog razvoja i usavršavanja, upotrebe novih tehnologija, e-usluga i e-trgovine koja za cilj ima podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti, samohrane majke, žene u romskoj populaciji, žene koje su napustile školovanje, nezaposlene i neaktivne, žene zaposlene u domaćinstvu ili poljoprivrednom gazdinstvu, koje pripadaju socijalno osetljivim kategorijama.

Predavanja i radionice predviđene projektom “Žena za 21. vek” su za sve polaznice u potpunosti BESPLATNE. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kao deo programa od javnog interesa u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2021. godini.

Projekat traje 6 meseci, dok će se sve aktivnosti odvijati u prostorijama “Moj genijalac” u Gradu Kruševcu i opštini Trstenik u nekoliko ciklusa.

PREOSTALO VREME ZA REALIZACIJU PROJEKTA

PRES KLIPING

Tlelevizija Jefimija
03.maj 2021.

 

RTV Kruševac
05.maj 2021.

 

Tlelevizija Plus
06.maj 2021.

 

Tlelevizija Plus
06.maj 2021.

 

Tlelevizija Trstenik
14.maj 2021.

 

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME