5. RAZRED

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO I ROBOTIKA I PROGRAMIRANJE

UZRAST:

11 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

Najveće bogatstvo našeg društva jesu naša deca koja su shvatila koliko je velika moć znanja. Znanje i veštine se stiču vremenom a rezultati do kojih se dolazi tokom edukacija postaju motivacija za celoživorno učenje.

Praktična znanja i veštine koje se stiču tokom edukacija su programski vezana za školsko obrazovanje u 5. razredu i daje značajan doprinos individualnom razvoju deteta. Program edukacije se zasniva na usvajanju praktičnih znanja i veština u prostoru koji je opremljen savremenom računarskom opremom poslednje generacije i prilagođen deci. MOJ GENIJALAC može biti tvoje novo omiljeno okruženje, posebno ako voliš da kroz igru, praksu i multimediju u interakciji sa timom naučiš nešto novo, korisno i zanimljivo.

Budućnost zavsi od novih ideja, veština i znanja a sam cilj edukacija je upravo to, podstaći decu na interaktivan rad i usvajanje novih znanja što će motivisati decu da na budućnost gledaju sa optimizmom. Edukacija je interaktivna, uz primenu multimedijalne opremom – projektora i televizora. Praktična nastava izvodi se po principu jedan polaznik – jedan računar.

Veoma je značajno da deca u ovom uzrastu svoje vreme i energiju ulože u formalno, neformalni i informalno obrazovanje jer će na taj način sebi stvoriti preduslove za kvalitetan život.

Našim polaznicima je omogućen rad na legalnom, licencnom softveru Windows 10 kao i na legalnom, licenciranom softveru Microsoft Office 2016. 

EDUKACIJA ZASNOVANA NA :

0 %
PRAKSE
0 %
TEORIJE
Razvoj algoritamskog razmišljanja
Razvoj blokovskog programiranja
Čitanje i upravljanje koda
Celoviti razvoj deteta i osamostaljivanje
Razvoj matematičkih pojmova
Jačanje socio-emocionalne kompetencije
Podrška saznajnom razvoju
Razvoj sposobnosti i osobina ličnosti
Negovanje motiva radoznalosti
Izgradnja saznanja o sebi i svetu oko sebe
Podsticanje kreativnosti i individualnosti
Podrška fizičkom razvoju

OBLASTI

Program pripreme dece za školu sastoji se od oblasti u koje su svrstani vaspitno obrazovni sadržaji i aktivnosti putem kojih se ostvaruju opšta i posebna priprema dece za školu.

OFFICE 2016

PROGRAMIRANJE

ROBOTIKA

UČITE OD
NAJBOLJIH !
0
NEDELJA
0
ČASA
0
POLAZNIKA

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME