ROBOTIKA I PROGRAMIRANJE

PROGRAMI I RADIONICE

BROJ :

6 polaznika

UZRAST:

7-14 godina

DINAMIKA:

2 časa po 45 min.

UKUPNO:

16 časova

TERMIN:

1x nedeljno (vikend)

VREME:

8 nedelja

Za ovaj program nije potrebno bilo kakvo predznanje iz programiranja i rada na računaru. Program edukacie dece prilagođen je uzrastu i koncipiran da kroz idealnu kombinaciju multimedijalnih sadržaja i prakse pruži deci mogućnost da kroz primenu inovativnih metoda na savremenoj opremi uđu u svet robotike.

Lego robot predstavlja sigurno najbolje edukativno sredstvo u STEM edukaciji. Praveći robote i razne mehanizme, deca se odlično zabavljaju ali i uče kako rade razni mehanički uređaji. Sklapaju različite modele robota koje programiraju da izvršavaju određene zadatke. Tokom izrade modela prolaze kroz sve faze prisutne u inženjerskom dizajniranju: od definisanja problema, preko planiranja, pravljenja rešenja, njegove modifikacije, i na kraju objašnjavanja rešenja. Da bi došli do cilja moraju da rade u paru čime se podstiče kolaboracija i komunikacione veštine.

PET RAZLOGA ZA UČENJE LEGO ROBOTA I PROGRAMIRANJA

0 %

ZABAVNO

0 %

INTERAKTIVNO

0 %

MULTIMEDIJALNO

0 %

KREATIVNO

0 %

EFIKASNO

Edukaciju Programiranje i robotika smo podelili na 2 dela i svaki traje po mesec dana. U prvom mesecu, deca imaju priliku da se upoznaju sa različitim temama kao što su: razvoj robotike, vrste i primene u svetu i Srbiji, veštačka inteligencija, kibernetika, elektronika, istraživanje svemira i mnoge druge.

U prvom delu deca otkrivaju šta je robotika, kada je nastala i gde se primenjuje. U drugom delu deca kroz praktična istraživanja i grupni rad kreiraju robota, programiraju ga i otkrivaju sve mogućnosti robota. Kroz zanimljive multimedijalne sadržaje u grupnoj interakciji deca se upoznajvaju sa svetom robotike, elektronike i programiranja.

Design
UX
Coding
Speed
Passion
WordPress
0%

PET RAZLOGA ZA UČENJE LEGO ROBOTA I PROGRAMIRANJA !

ZABAVNO

Interaktivne animacije
sa slikom, crtanjem i zvukom.

INTERAKTIVNO

Interaktivne aplikacije sa unosom i obradom podataka, na primer kvizovi, itd.

MULTIMEDIJALNO

Jednostavne video igre sa vođenjem likova putem miša ili tastature, izbegavanjem prepreka, sakupljanjem poena ...

KREATIVNO

Samostalni završni rad po sospstvenoj ideji polaznika, uz mentorski rad sa edukatorima i demonstraciju na ceremoniji dodele diploma

EFIKASNO

Samostalni završni rad po sospstvenoj ideji polaznika, uz mentorski rad sa edukatorima i demonstraciju na ceremoniji dodele diploma

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME