FIZIKA

PROGRAMI I RADIONICE

NAŠI BROJEVI

%
UČENIKA JE POLOŽILO PRIJEMNI ISPIT
MINUTA RADA SA UČENICIMA
%
UČENIKA JE POPRAVILO OCENU
NAGRADE NA TAKMIČENJIMA

REČ, DVE

Kao i kod svake druge nauke, tako i matematika zahteva učenje i redovno i predano vežbanje. U osnovnoj školi đaci počinju da se susreću sa matematikom i zapravo tu grade osnovu za dalje proučavanje.  Učenici koji kontinuirano rade sa ciljem da nauče, a ne samo da poprave ocenu, postižu bolje rezultate, ne samo na redovnim proverama znanja već i na završnom ispitu.

Počev od skupova, razlomaka, preko osne simetrije i deljivosti brojeva, gradivo iz matematike za osnovnu školu je kompleksno i opširno. U isto vreme, matematika koja se uči u 5.,6.,7., i 8. razredu osnovne škole je temelj skoro pa svakog budućeg zanimanja. Iz tog razloga, na vreme i detaljno savladajte osnovne lekcije iz matematike i zagarantujte dobru ocenu.

Cilj je uvek isti: da naučimo da razumemo gradivo i na taj način dođemo do trajnog znanja. Ovakvim radom, učenici se oslobađaju straha od učenja, lakše usvajaju gradivo, stiču samopouzdanje i razvijaju ljubav prema matematici. Program edukacije iz matematike za osnovnu i srednju školu napravljen je u skladu sa školskim planom i programom Ministatarstva prosvete.

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME