HEMIJA

PROGRAMI I RADIONICE

NAŠI BROJEVI

%
UČENIKA JE POLOŽILO PRIJEMNI ISPIT
MINUTA RADA SA UČENICIMA
%
UČENIKA JE POPRAVILO OCENU
NAGRADA NA TAKMIČENJIMA

REČ, DVE

Svaki novi predmet pa tako i hemija koja kreće da se obrađuje u sedmom razredu osnovne škole predstavlja jedan novi svet pun izazova koji zahteva kontinuirani rad kako bi se postigli dobri rezultati kako na redovnim proverama znanja tako i na završnom ispitu. 

Cilj je prepoznati šta je učeniku od gradiva nejasno i teško i da, na  način koji on razume, objasni se gradivo, nauči ga da pravilno koristi udžbenik i povezuje obrađeno sa novim gradivom. Cilj je uvek isti: da naučimo da razumemo gradivo i na taj način dođemo do trajnog znanja.

Ovakvim radom, učenici se oslobađaju straha od učenja hemije, lakše usvajaju lekcije iz narednih oblasti, stiču samopouzdanje i razvijaju ljubav prema maternjem jeziku.

ADRESA

KONTAKT

RADNO VREME